Nike Blazer Mid 77 Vintage Zig Zag – DD8489-161

0966.599.608